ผ้าเคลือบซิลิโคน

  • Mixed silicone tape

    เทปซิลิโคนผสม

    เทปซิลิโคนหรือที่เรียกว่าแซนวิชซิลิกาเจล ทำจากซิลิกาเจลบนผ้าฐานใยแก้วโดยการหลอมโลหะที่อุณหภูมิสูง ทนต่อกรดและด่าง ทนต่อการสึกหรอ ทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ และทนต่อการกัดกร่อน ผ้าซิลิกาเจลยังแบ่งออกเป็นการผสมซิลิกาเจลและซิลิกาเจลเหลวซึ่งแบ่งออกเป็นเทปซิลิโคนด้านเดียวสองส่วนและเทปซิลิโคนสองด้าน

  • Liquid silicone coated cloth

    ผ้าเคลือบซิลิโคนเหลว

    เทปซิลิโคนหรือที่เรียกว่าแซนวิชซิลิกาเจล ทำจากซิลิกาเจลบนผ้าฐานใยแก้วโดยการหลอมโลหะที่อุณหภูมิสูง ทนต่อกรดและด่าง ทนต่อการสึกหรอ ทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ และทนต่อการกัดกร่อน ผ้าซิลิกาเจลยังสามารถแบ่งออกเป็นซิลิกาเจลผสมและซิลิกาเจลเหลว ซึ่งยังสามารถแบ่งออกเป็นผ้าซิลิกาเจลด้านเดียวและผ้าซิลิกาเจลสองด้าน